REGULAMIN TURNIEJU LEAGUE OF LEGENDS 1V1/2V2
1. Gramy na serwerze EUNE.
2. Turniej jest rozgrywany na mapie Howling Abyss.
3. Rodzaj gry: Blind Pick + bany przed meczem.
4. BANY:

-1v1: 3 bany
-2v2: 5 banów

5. Wszystkie picki są dostępne (poza zbanowanymi przez graczy).
6. Gramy do zniszczenia Nexusa.
7. Zabronione jest używanie innego konta niż podane w zgłoszeniu.
8. Każdy zawodnik ma obowiązek stawić się 10 minut (lub wcześniej) przed meczem na naszym serwerze TS3 na odpowiednim przygotowanym kanale.
9. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie przed meczem, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
10. W trakcie meczu obowiązują szeroko pojęte zasady kultury osobistej, za przekleństwa i toksyczność również zawodnik jest dyskwalifikowany.
11. Wszelkie sytuacje losowe oraz problemy techniczne należy niezwłocznie zgłaszać administracji na TS/stronie lub telefonicznie pod numerem: 728748007
12. Plan turnieju z godzinami spotkań jest dostępny pod adresem: https://eg-masters.pl/
13. Drabinka jest dostępna na naszej Stronie oraz Twitchu podczas turnieju.